top of page

ההצלחות שלנו

שלט אלקטרוני.jpg
אופניים ברכבת.jpeg
תל-אופן+שביל.jpg

ההצלחות של העמותה הן במידה רבה בזכות הרתמות של רוכבים רבים, המתנדבים כפעילים בצוותים המקומיים ו/או הארציים. חלקן הן מקומיות - טקטיות  (הנמכה של אבן השפה המאפשרות מעבר חלק בין שביל האופניים למעבר החציה, סיבוב נקזי הביוב הממוקמים על הכביש לצד המדרכה כך שגלגלי האופניים לא יבלעו בהם) ולחלקן השפעה רחבה. חלקן הן תוצאה של השתתפות בועדות מקצועיות שונות וחלקן הושגו רק בעקבות  קמפיין  ציבורי ממושך, עבודה מול כלי התקשורת והמדיות החברתיות השונות, רתימת חברי כנסת ומשפיעים אחרים והשקעה של מתכננים, כלכלנים ואחרים.  אנחנו מזמינים גם אותך לקחת חלק  בפעילות ולהצטרף להצלחה.

 

הצוות התל אביבי הצליח להפוך את תל אביב לעיר ידידותית לאופניים, שותף לתהליך התכנון והשדרוג של רשת השבילים המתפתחת הכולל גם את שבילי האופניים בפארק הירקון. הצוות יזם את פרויקט השכרת האופניים העירוני, שותף לאירועים העירוניים המתגלגלים (סובב תל אביב ואחרים) ולמרכיבים נוספים של פרויקט האופניים בעיר. תל אביב מתפקדת כ"מעבדה" של העמותה ואת ההצלחות שלה, אנחנו משכפלים לערים נוספות.

 

צוות אופני ערים יזם בשנת 2010, פגישה עם שר התחבורה, ישראל כץ, ובעקבותיה הוגדר לראשונה, תקציב שנתי לפיתוח תשתיות בטוחות לרכיבה על אופניים ואויש תפקיד רפרנטית לנושא אופניים במשרד התחבורה.  הצוות נפגש עם שרת התחבורה והצביע על הצורך בתקציב משמעותי, ביצירת תקנים ובהגדרת מטרות ויעדים לנושא אופניים שאינה רק "כמה קילומטרים סללנו וכמה מיליוני שקלים השקענו אלא יעדים מדידים בנוגע למספר הרוכבים ובטיחותם.

הצוות מסייע לרוכבים הפועלים לשיפור התשתית לרכיבה בישובים רבים ומלווה עיריות, פרויקטי אופניים בערים שונות.

 

צוות התכנון של העמותה היה שותף לגיבוש הנחיות לתכנון שבילי אופניים בערים (כחלק מצוות אותו הובילו משרד התחבורה ומשרד השיכון) ולאורך כבישים בין עירוניים ולגיבוש תקן חניה לאופניים (מול המועצה הארצית לתכנון ובניה ומנהל התכנון), ליווה תכנון של שבילי אופניים בישובים ובינהם אותו יזמו רשויות ותושבים ומקדם יצירת רשתות מטרופוליניות במרכז הארץ ובצפונה. הצוות מלווה את עבודת המאיץ במשרד התחבורה 

הצוות מלווה עיריות 

צוות אופניים ותחבורה ציבורית הצליח, לאחר קמפיין ממושך, להסדיר את העלאת אופניים לאוטובוסים הבין עירוניים, לרכבת ישראל ולכרמלית. (ללא תשלום נוסף) ופועל להרחיב את ההסדר המאפשר העלאת אופניים מתקפלים לאוטבוסים העירוניים ולרכבת הקלה בירושלים, גם לאופניים רגילים.

צוות מדיניות ציבורית קידם  הצעת חוק (שאושרה בקריאה שלישית) המחייבת ילדים בחבישת קסדה וגם מבוגרים הרוכבים בשטח או לאורך כבישים בין עירוניים ורתם 57 חברי כנסת כיוזמים להצעת החוק לקידום תחבורת אופניים וחברי כנסת נוספים להצעת חוק להגברת בטיחות הרוכבים.

 

הצוות גיבש תקנות חניה לאופניים  שאושרו לאחרונה במשרד הפנים.

הצוות פועל "שעות נוספות" לסכל הצעות חוק ויוזמות הפוגעות ברוכבי האופניים  (דוגמת הצעת החוק המחייבת רוכבים ללבוש אפודים זוהרים, הצעת חוק אחרת המאפשרת רכיבה לאורך כבישים בין עירוניים לקבוצות ובלבד ובליווי רכב מאסף, תקנה המאפשרת חציית כבישים בהליכה בלבד, חובת רשיון לרוכבים ורישוי לאופניים (??!) ועוד...

 

צוות אופני הרים הוביל קמפיין מול רשות הטבע והגנים במטרה להוביל למדינות פלורליסטית יותר (וקונסת פחות) כלפי רוכבים בשמורות ומקדם סלילת שבילים בשטחים הפתוחים.

 

צוות רוכבי הכביש קידום סלילת שבילי אופניים בראש ציפור וסביב גבעת המופעים בפארק הירקון, ופעל מול מע"צ-נתיבי ישראל לשיפור התשתית במשולש, במרובע (המשרתים מאות רוכבי כביש מדי יום ואלפים רבים בסופי השבוע) ולאורך כבישים בין עירוניים נוספים.. נציגי הצוות היו שותפים לגיבוש הנחיות לתכנון שבילי אופניים לאורך כבישים בין עירוניים לאורך כבישים בין עירוניים (כחלק מצוות אותו הובילו משרד התחבורה ומע"צ-נתיבי ישראל) ולגיבוש שכבת אופניים במסגרת תוכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית (תמ"א 42)כחלק מצוות אותו מובילה המועצה הארצית לתכנון ובניה. 

bottom of page