top of page

מאמרים

  מצגת שביל אופניים בז'בוטינסקי ורמז, תל אביב

ינואר 2018

מאת: ישראל בשביל אופניים


פיצול נסיעות ורכיבה על אופניים בקרב תושבי תל אביב יפו

דצמבר 2016

מאת: עירית תל אביב יפו

 

סיכום נתוני תאונות דרכים לשנת 2016

מאת : הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 

תשתיות לאופניים ופתרונות

מאת : דרור רשף 

 

עידוד השימוש באופניים לקידום תחבורה בת קיימא -

חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא עבודה סופית במסגרת הקורס בהנחיית ד"ר גבעוני - אונ' ת"א פברואר 2016

 

רוכבי האופניים עדיין מדוושים בשביל ללא מוצא

מאת : צפריר רינת | ״הארץ״

 

העלות הגבוהה של הרכב הפרטי

דרור רשף

תחבורת אופניים כמנוף להפחתת גזי חממה

יותם אביזוהר

פיצול נסיעות ורכיבה על אופניים בקרב תושבי ת"א-יפו  נובמבר 2014

מאת : עיריית ת"א-יפו 

 

רכיב, אופניים ואיכות אוויר עירונית 

מאת : ecf 

 

שונא מכוניות יחיה 

מאת : דר' דניאל מישורי 

 

חוק הקסדה - סקירת המחלוקת וההשלכות לגבי תחבורת אופניים בישראל 

מאת : דר' דניאל מישורי 

 

אופניים ועירוניות : לקחים מתל אביב 

מאת : דר' דניאל מישורי 

 

בחינת המאפיינים והגורמים להיפגעות רוכבי אופניים בתאונות הדרכים בישראל 

מאת - דר' ויקטוריה גיטלמן - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

 

רוכבי אופניים דרכי התערבות להפחתת הפגיעות.

מאת: גב' גיתית בר און - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  

 

סקר תצפתיות ארצי של רוכבי אופניים בדרכים הלא עירוניות בשנת 2011 עיקרי הממצאים:

מאת:דר' ויקטוריה גיטלמן - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  

 

תחבורה מקיימת ושינוי לשיטות התנהגותיות 

מאת: אראל אבינרי - מכון ירושלים לחקר ישראל  

 

מדיניות לצמצום גניבות אופניים

מאת: יהודה טרואן  - כנסת מרכז מחקר מידע 

 

רכיבה על אופניים : בטיחות הרוכבים ושבילי רכיבה ייעודים 

מאת: אורי טל - כנסת מרכז מחקר מידע 

 

מדיניות צמצום גניבת אופניים 

מאת: יהודה טרואן - כנסת מרכז מחקר מידע 

 

תאונות דרכים של רוכבי אופניים 

מאת: שרה צוובנר - כנסת מרכז מחקר מידע 

 

מדיניות לעידוד השימוש באופניים : מסמך משווה 

מאת: יהודה טרואן כנסת מרכז מחקר מידע 

 

בחינת המאפיינים והגורמים להיפגעות רוכבי אופניים בתאונות הדרכים בישראל

מאת: ד"ר ויקטוריה גילטמן, אינג' רובי כרמל, לימור הנדל, פאני פיסחוב, שרית חן.

 

כיפורוטופיה- סביבה אורבאנית ללא מכוניות

מאת: דניאל רובינסון ודניאל מישורי

 

יום הכיפור הישראלי- הזדמנות לחשבון נפש

מאת: דניאל רובינסון ודניאל מישורי

 

אופן בחירת מסלול האופניים על ידי רוכבי אופניים בתל אביב-יפו

מאת: בר ברגמן

 

עידוד עובדים ליוממות אופניים

מאת: ערן שרון

גלויות שנה טובה ישראל בשביל האופניים

 

שילוב אופניים ותחבורה ציבורית נייר עמדה מרץ 2022

bottom of page