הדמיות אשדוד

שדרות הנשיא וייצמן

לפני

אחרי

שדרות הנשיא וייצמן

לפני

אחרי