הדמיות באר שבע

רחוב גולדה מאיר

מצב קיים / ההצעה שלנו

placeholder.png.png

דרך שמשון

מצב קיים / ההצעה שלנו

placeholder.png.png