top of page

אופניים ותחבורה ציבורית

WhatsApp Image 2019-01-09 at 12.01.51.jp
public-transportation-day-israel-photo.j
IMG_20190726_081808.jpg

אופניים ורכבת 

השילוב בין רכבות לאופניים מנצח. הרכבות חסינות פקקים, אינן סובלות ממצוקת חניה ומהוות כלי תחבורה אידיאלי לנסיעות בין עירוניות. האופניים, הם אמצעי תחבורה אידיאלי לערים. השילוב בינהם הוא הפתרון הסביבתי, הבריא, היעיל והמהיר.

בעקבות קמפיין ממושך של ישראל בשביל אופניים שונתה מדיניות רכבת ישראל ואפשר היום להעלות אופניים לרכבת ללא תשלום נוסף. מתקפלים, ללא הגבלה. אופניים רגילים - בשעות השפל בלבד.  ב 2019 הודיעה רכבת ישראל על כוונתה לאסור העלאת אופניים רגילים לקרונות ולהגביל העלאת אופניים רגילים. ישראל בשביל אופניים מובילה קמפיין  למניעת פגיעה בנוסעים המעלים אופניים לרכבת ונכון להיום אין שינוי במדיניות.

אופניים ואוטובוסים

בעקבות פעילות העמותה אפשר להעלות אופניים רגילים, לא חשמליים לאוטובוסים הבין עירוניים, לתא מטען, ללא עלות נוספות. לאוטובוסים העירוניים (נטולי תא המטען) ולרכבת הקלה בירושלים אפשר להעלות אופניים מתקפלים בלבד.

בניגוד לארצות הברית שם האוטובוסים העירוניים מצויידים במנשא לאופניים, משרד התחבורה מתנגד לפתרון שכזה למרות פיילוט מוצלח שיזמנו עם חברת דן.

הכנסת אופניים לתחבורה ציבורית באתר משרד התחבורה

אין מגבלה על העלאת אופניים לכרמלית בחיפה.

 

יעדים לשנת 2023/4

הסדרת מקומות חניה בטוחים לאופניים ליד תחנות הרכבת והתחנות המרכזיות.

קידום שבילי אופניים מזינים המובילים לתחנות.

לפרטים, לתרומה לפרויקט ולהצטרפות למתנדבים office@bike.org.il

מסמכים נוספים בנושא אופניים ותחבורה ציבורית

bottom of page