רוצים אותך

 תל אביב-יפו בשביל אופניים - מפגש פעילים 

 יום ה' 

 31.1 / 18:00 

 בית העמותות 

סעדיה גאון 26

  • שבילי אופניים

  • מדיניות פיקוח הגיונית

  • בטיחות בדרכים

 הצטרפו אלינו