top of page

אופניים והולכי רגל - 2X2

בערים חסרים הסדרי תנועה בטוחים לרוכבי אופניים.

 

 רבים מהנהגים משוכנעים שהמקום  של רוכבי האופניים הוא על המדרכה. מחקרים מוכיחים שהעדר מודעות של נהגים לנכחותם של רוכבי האופניים על הכבישים, מגדיל את הסיכויים שאותם הנהגים יהיו מעורבים בתאונת דרכים עם רוכבים.

החוק היבש – ברור: מקומם של האופניים הוא על שבילי האופניים או על הכביש.

החוק היבש לא מתמודד עם העובדות:

שנים של הזנחה בפיתוח שבילי אופניים, היעדר אכיפה מספקת כלפי נהגים המסכנים רוכבים, כלפי רוכבים המסכנים הולכי רגל, וכלפי משווקי האופניים החשמליים הלא תקניים, מובילים לסיטואציה המוכרת בה רבים רוכבים על המדרכה ומסכנים את עצמם ואת הולכי הרגל שבדרך.

 ולכן עמותת ישראל בשביל אופניים מקדמת:

  • שבילי אופניים מופרדים מתנועת הרכבים ומתנועת הולכי הרגל.

  • שיתוף פעולה עם גוגל בממשק המאפשר לרוכבים לבחור את המסלולים האופטימלים בעיר, בין נקודה לנקודה. 

הגברת המודעות של נהגים ושל רוכבים

מאחר ולנו, בישראל בשביל אופניים, ברור: 

  • שכל רוכב אופניים הוא קודם כל הולך רגל. 

  • שבראש ההיררכיה של משתמשי הדרך העירוניים נמצאים הולכי הרגל בינהם: קשישים, בעלי מוגבלויות, הורים עם עגלות, ילדים והולכי רגל שאינם שייכים לאחת הקטגוריות שהוזכרו, אך זכאים ללכת בביטחה על המדרכה.

אנחנו מתעקשים שכל פתרון לרוכבי האופניים חייב לכבד את הולכי הרגל, ואסור שיפגע בהם.

אנחנו מזמינים אתכם, רוכבים והולכי רגל, להצטרף למתנדבים המובילים את הקמפיין לשיפור בטיחות הרוכבים וההולכים.

לפרטים והצטרפות office@bike.org.il

bottom of page