top of page

תו מידות / טופס 46

תו מידות

עמותת "ישראל בשביל אופניים" עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות.

תו זה מעיד כי העמותה מחוייבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.

סעיף 46

תו מידות בינוני.png

לישראל בשביל אופניים אישור 46א (בתוקף עד 31.12.2017) המאפשר לתורמים להינות מזיכוי ממס הכנסה בהיקף 35% מגובה התרומה.

אישור זה אינו ניתן אוטומוטית לכל העמותות אלא רק  לאלו העומדות בדרישות ספציפיות בהתאם לניהול תקין וחוקי מס הכנסה.

bottom of page