top of page

אופניים חשמליים

מתחת מדינת ישראל משקיעה מליונים בקידום כלי רכב חשמליים, אבל מתנכלת ל300,000 רוכבי האופניים החשמליים. 

ב 24.12.18 השתתפנו בדיון בועדת הכלכלה לפני הצבעה על גזירות נוספות על רוכבי האופניים החשמליים. לבלוג המבוסס על העמדה שהצגנו 

תקנות קובעות בין היתר:

  •  ההספק המרבי של המנוע יהיה 250 וואט והמהירות המרבית 25 קמ''ש. המנוע יופעל באמצעות דוושות האופניים.

  •  גיל הרכיבה- מגיל 16 ומעלה, רק על שבילי אופניים או על הכביש בצידו הימני.

  • חובת חבישת קסדה בכל רכיבה. 

  • האופניים יסומנו במדבקה כאופניים עם מנוע עזר.

  • באופניים יותקנו צופר/ פעמון, פנסים ומחזירי אור כמפורט בתקנות.

  • מדצמבר 2018 -  יש צורך ברשיון נהיגה או באישור הסמכה מתאים. 

bottom of page