הדמיות חדרה

placeholder.png.png

גשר חדרה

מצב קיים / ההצעה שלנו

placeholder.png.png

רחוב דוד שימוני

מצב קיים / ההצעה שלנו