top of page

בדצמבר 2021 פורסם לראשונה מסמך של משרד התחבורה המתייחס ליעדי פיצול לנסועת אופניים, ארציים מטרופולינים ועירוניים.  המשרד יוודא שפרויקטים תחבורתיים יאפשרו לממש את אותם יעדים ולא יחסום אותם.

ולכן  אנחנו מרכזים התייחסויות למסמך ומזמינים אתכם להכיר את יעד הפיצול ה"אופניימי" של הרשות שלכם ולשתף אותנו בתובנות שלכן/ם שלכם.  

תודה

צוות ישראל בשביל אופניים

office@bike.org.il

bottom of page