image (7).png
image (8).png

בלוגים חדשים

הסדרה של קורקינטים שיתופיים גם בסיאטל

Design Sketch Desktop

חלקיקי זיהום אוויר קשורים לסרטן המוח לראשונה

Design Sketch Desktop

בסינגפור, תוכנית טרייד-אין של קורקינטים חשמליים במימון ממשלתי בהיקף $7 מיליון

Design Sketch Desktop

הצעות לשיפורים בממשק אופניים-רכבת

Design Sketch Desktop

הסדרה של קורקינטים שיתופיים גם בסיאטל
סיטאל נחשבת לאחת הערים הידידותיות לאופניים בארצות הברית. כ 10% מ 724,000 התושבים מתניידים באופניים על בסיס קבוע. בניגוד לעיריות אחרות שאפשרו למיזמי קורקינטים שיתופיים לפעול בתחומן, במקביל/במקום פרויקטי אופניים שיתופיים, עיריית סיאטל בחנה את הנושא במשך תקופה ארוכה.

לאחרונה התקבלה החלטה: בסיטאל פעילותם תתאפשר אך תוגבל ל ל- 20,000 קורקינטים.

כל מפעיל ידרש לשלם אגרה.


העירייה מגבילה את מהירות הכלים ל24 קמ"ש.מגדירה מדיניות חניוה ותדרוש מהחברות לתת מענה מהיר לקורקינטים המהווים הפרעה למרחב הציבורי ו/או לכלים הזקוקים לתחזוקה.


כיום יש כ 700 מקומות חניה יעודיים לאופניים שיתופיים. עד סוף 2019, ייוגדרו 800 מקומות חנייה נוספים, גם לטובת הקרוקינטים.קטגוריות: אופניים וקורקינטים שיתופיים

1.1.2019