top of page
image (7).png
image (8).png

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בלוגים חדשים

Design Sketch Desktop

הסדרה של קורקינטים שיתופיים גם בסיאטל

22.12.19

Design Sketch Desktop

חלקיקי זיהום אוויר קשורים לסרטן המוח לראשונה

2.12.19

Design Sketch Desktop

בסינגפור, תוכנית טרייד-אין של קורקינטים חשמליים במימון ממשלתי בהיקף $7 מיליון

17.11.19

Design Sketch Desktop

הצעות לשיפורים בממשק אופניים-רכבת

11.11.19

הסתייגויות מהנחיות לתכנון שבילי אופניים ורסיית 2019מצרפים את ריכוז ההסתיגויות שלנו כפי שהוצגו בישיבות ועדות ההיגוי ולמשרד התחבורה.

לצערנו חברי ועדת ההיגוי לא קיבלו גרסה מעודכנת של ההנחיות אלא פרקים שונים, שלא שולבו בוורסיה אחת הכוללת את הפרקים הרלוונטים בגרסה הקודמת.


את הגרסה האחרונה שנשלחה לחברי ועדת ההיגוי העלנו לאתר.

אנחנו מקווים שיתקיים דיון על ההסתיגויות של חברי ועדת ההיגוי ואחרים ומזמינים אתכם לשתף גם בהתייחסויות שלכם.


יותם אביזוהר - מנכ"ל ישראל בשביל אופניים וחבר ועדת ההיגוי לעדכון הנחיות לתכנון שבילי אופניים


פירוט ההסתייגויות:


לצערנו, למרות התקציב המשמעותי והעבודה הרבה שהושקעו בעדכון ההנחיות לתכנון שבילי אופניים, הטיוטה המעודכנת תורמת במידה מועטה להגברת בטיחות הרוכבים, ליצירת רציפות ובמידה מסויימת אף מקטינה את הסיכויים שהעיריות יטמיעו בתכנון עתידי תשתית לרכיבה בטוחה, וזאת מהטעמים שהצגנו בישיבות ועדת ההיגוי:


1. העדר הסדרים בטוחים מספקים לחציית צמתים

אחת מהלקונות של הנחיות 2009, היא העדר פתרון בטוח לחציית צמתים. ולכן, גם מעט השבילים שנסללו ב-10 שנים האחרונות הסתיימו כ 20 מטר לפני הצמתים והרוכבים נותרו חשופים במקום המסוכן ביותר לרכיבה. העדר הפתרונות בצמתים גרם לרוכבים רבים לבחור לרכב על המדרכה וייצר תאונות בין רוכבים להולכי רגל.


בהנחיות 2019 אמנם אומצו מספר הסדרים לחציית צמתים. הם מצומצמים ביחס להנחיות של מדינות אחרות.


פתרונות רבים שהוצגו על ידי צוות ההנחיות והוכחו כמוצלחים במדינות אחרות, לא נכללו בגרסה הסופית. ההסדרים לחציית צמתים שכן אומצו נותנים מענה בעיקר לשבילי אופניים חד סיטריים.


מאחר והנחיות 2019 אינם מכוונות את המתכננים להעדיף שבילי אופניים חד סיטריים למרות היותם בטיחותיים יותר בהשוואה לשבילים דו סיטריים, אנחנו חוששים שמרבית הרשויות ימשיכו להטמיע שבילי אופניים דו סטריים, החסכוניים יותר במקום בהשוואה לשני שבילים חד סיטריים, וללא פתרונות בצמתים.


ולכן אנחנו ממליצים לחדד בהנחיות את המקרים בהם יש להטמיע שבילים חד סיטריים ולאמץ הסדרים נוספים לחציית צמתים שהוכחו כמוצלחים בעולם להנחיות.


2. ישום שבילי אופניים בתכנון העירוני

הניסיון מה-10 שנים האחרונות מלמד שמקבלי ההחלטות בעיריות מתקשים לחלק מחדש את זכות הדרך הקיימת ברחובות קיימים במטרה לייצר פתרונות גם לרוכבי אופניים על חשבון חניות/נתיבי רכב פרטי. ההנחיות החדשות מגדילות את הרוחב המינימאלי של שבילי האופניים והנתיבים ביחס להנחיות 2009 ומקטינות את הסיכוי לשבילים/נתיבים חדשים.


ולכן, אנחנו ממליצים להישאר עם הרוחב המינימאלי של הנחיות 2009 ולהוסיף קטגוריית "רוחב מומלץ". הוספת הוראות המחדדות את סוג הפתרון כתלות בנפח תנועת הרוכבים ובשיפועים תקל על בחירה בפתרונות המתאימים והבטוחים יותר.


3. אימוץ הפירות הנמוכים

דווקא הפתרונות של מחר בבוקר, שאינם מצריכים ביטול חניות, שאינם מייצרים התנגדות ציבורית ושעלותם זניחה לא נמצאים בטיוטת ההנחיות 2019: שבלונות על הכביש בדומה לפיילוט בתל אביב / Sharrows ועוד.

4. ישנן הערות רבות נוספות, עקרוניות פחות המתייחסות למסילות להגלשת אופניים במקביל לגרמי מדרגות, להיררכיית שבילים ועוד. נשמח להציג גם אותן.

לסיכום, אנחנו חוששים שאימוץ הוורסיה הקיימת של ההנחיות משמעותו שקצב פיתוח התשתית לרכיבה ימשיך להיות מינימאלי (קילומטרים בודדים, לא רציפים לעיר בשנה, שמצטרפים למספר זניח של קילומטרים ברוב הערים בישראל), שהעיריות לא יצליחו להתממשק לשבילי האופניים המטרופולינים שמשרד התחבורה מקדם בהשקעה של מאות מליוני שקלים, שרוכבים רבים נוספים יפגעו בשל הכישלון ביצירת רשת שבילי אופניים רציפה ולא ימומש פוטנציאל תחבורת האופניים בישראל.

אנחנו חוזרים על בקשתנו שקובץ מעודכן של טיוטת ההנחיות הכולל את הפרקים שנשארו מהנחיות 2009 ואת העדכונים, יופץ לחברי הועדה ושיתקיים דיון על הערות חברי הועדה שהועברו.
שש שנים ארוכות עברו עד שב 2009 סיימה הועדה לגיבוש ההנחיות את עבודה והניחה את הטיוטה החסרה של ההנחיות לתכנון שבילי אופניים. אמנם בסיבוב הנוכחי קצב העבודה היה מהיר יותר, אך כדי לתת מענה לביקוש הגדל לתחבורת האופניים הרגילים ומאות אלפי הנסיעות החודשיות באופניים חשמליים ובקורקינטים, יש לבצע מקצה שיפורים לטיוטת ההנחיות הקיימות.קטגוריות: שבילי אופניים

28/05/2019

bottom of page