top of page
image (7).png
image (8).png

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בלוגים חדשים

Design Sketch Desktop

הסדרה של קורקינטים שיתופיים גם בסיאטל

22.12.19

Design Sketch Desktop

חלקיקי זיהום אוויר קשורים לסרטן המוח לראשונה

2.12.19

Design Sketch Desktop

בסינגפור, תוכנית טרייד-אין של קורקינטים חשמליים במימון ממשלתי בהיקף $7 מיליון

17.11.19

Design Sketch Desktop

הצעות לשיפורים בממשק אופניים-רכבת

11.11.19

הצעות לשיפורים בממשק אופניים-רכבת


Credit: https://totalwomenscycling.com/commuting/commute-bicycle-train

רקע

העלאת אופניים לקרונות רכבת ישראל התאפשרה החל משנת 2012, לאחר קמפיין ממושך אותו הובילה עמותת ישראל בשביל אופניים. ההסדר אליו הגענו אז עם הרכבת, לא היה אידיאלי גם מבחינת הרוכבים וכללו הגבלות על העלאת אופניים רגילים (בשעות השפל בלבד), הכוונה לקרון הדרומי ברכבות הקומותיים ששירת גם את בעלי המוגבלויות והורים לעגלות. לא היו הגבלות נוספות על העלאת אופניים מתקפלים לקרונות, למעט גודל הצמיג ורוחבו. השילוב המנצח של אופניים ורכבת שמאפשר להגיע בבטחה ובמהירות קרץ לנוסעים רבים והקרונות נעשו עמוסים יותר ולמרות, רכבת ישראל לא השכילה לאמץ ב 7 שנים האחרונות אף פתרון מאלו שהמליצה עליו ישראל בשביל אופניים המיושמים בהצלחה בחברות רכבות ושיכלו לצמצם את הקונפליקטים בקרונות עליהם נחזור שוב:


1. התקנת מתקני עגינה בקרונות כפי שקיים בקרונות זהים בחברות רכבת רבות.

המתקנים מאפשרים העלאת מספר גדול של זוגות אופנים ומצמצמים את הקונפליקטים והחיכוך בקרון. בחינת הסבת קרונות נוספים לקרונות אורבנים* המאפשרים הכנסת אופניים וקורקינטים.

*באמצע 2018 דווקא דיווחה הרכבת על תוכנית להתאמת כ-15 קרונות רכבת לשימוש מיוחד לבעלי מוגבלויות ולרוכבי אופניים (כאמור בדומה לנעשה במדינות אירופאיות רבות שם ישנן קרונות רכבת לאוכלוסיות אלו) . ההתאמות כוללות פירוק המושבים והשולחנות הקבועים בקרונות לטובת מושבים מתקפלים ומתקני אחיזה ועגינה שמאפשרים לרתום את כיסאות הגלגלים או האופניים בעת הנסיעה. הקרונות היו צפויים להשתלב בקווים מרכזיים בהם צפויים להם ביקוש. בפועל, קרונות אורבנים נכנסו לשירות ב 2019 אך הכניסה לנוסעים עם אופניים, נאסרה.

2. בחינת עומסים בקווים השונים בשעות השונות, והרחבת חלונות הזמן שאפשר להכניס אופניים רגילים.

הצפיפות בקרונות הרכבת ב 0800 בבוקר שונה בתחנת הרכבת שבדימונה מהצפיפות בתחנת רכבת ארלוזרוב-ת"א ולכן הגבלות נדרשות בתחנות תל אביב, בשעות מסויימות אינן רלוונטיות לתחנות אחרות. כך בשבדיה, לדוגמא, נוסע יכול להעלות אופניים רגילים לקרונות, כתלות בצפיפות בשעות השונות. על אופניים מתקפלים, אין מגבלות אך הרוכבים נדרשים לקפל אותם.

3. יצירת פתרונות חניה בטוחים לאופניים בכל התחנות. בין הפתרונות שאומצו במדיניות רבות: חניונים אוטומטים בסמיכות לחנות הרכבת, מצלמות אבטחה שמגדילות את השרידות של האופניים. כיוםו תחנות הרכבת הן מקום לא בטוח להחנות בו אופניים, ולראייה השלדות נטולות הגלגלים שמסביב לתחנה, הגלגלים נטולי השלדות והמנעולים המפוצחים נטולי האופניים. אפשר להניח שלפחות חלק מהרוכבים היו משאירים זוג אחד (או 2 בתחנות המוצא והיעד, למשל העובדים במגדל עזריאלי שבסמוך לתחנת השלום) אילו זה היה בטוח.

4. יצירת שיתופי פעולה עם חברות האופניים/קורקינטים שיתופיים, העיריות ומשרד התחבורה כך שבכל תחנה יהיה פתרון קצה, כלים זמינים ומקום חניה מתאים. כיום יש בעיקר בסמוך לתחנות תל אביב.

​​

5. סלילת שבילי אופניים (אפילו זמניים) ברצועת הדרך שבאחריות רכבת ישראל, שיאפשרו נסיעה במקביל לרכבת כאלטרנטיבה להעלאתם לקרונות. כך תושבי חולון, לדוגמא, יוכלו לרכב לת"א (כ 25 דקות) במקום להכנס עם אופניהם לקרון. לבלוג בנושא

6. קמפיין מכוון רוכבים (עמותת ישראל בשביל אופניים תשמח לסייע) הקורא לבעלי אופניים מתקפלים לקפל אותם בשעות העומס. אכיפת חובת הקיפול (בשעות העומס) ושמירה על מעברים ונגישות לנכים ועגלות..

לקמפיין מעלים אופניים לרכבת

11/11/2019

bottom of page