top of page
image (7).png
image (8).png

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בלוגים חדשים

Design Sketch Desktop

הסדרה של קורקינטים שיתופיים גם בסיאטל

22.12.19

Design Sketch Desktop

חלקיקי זיהום אוויר קשורים לסרטן המוח לראשונה

2.12.19

Design Sketch Desktop

בסינגפור, תוכנית טרייד-אין של קורקינטים חשמליים במימון ממשלתי בהיקף $7 מיליון

17.11.19

Design Sketch Desktop

הצעות לשיפורים בממשק אופניים-רכבת

11.11.19

השגות חיפה והקריות בשביל אופניים לטיוטת התכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר במפרץ חיפה של המשרד להגנת


לירן דן

 בטיוטת התוכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר בחיפה חסרה התייחסות

לפעולות שיעודדו מעבר משימוש ברכבים פרטיים לאלטרנטיבות התחבורתית שתורמות לאיכות האוויר: תחבורה ציבורית,הליכה רגלית ותחבורת אופניים.כידוע אחד הגורמים המשפיעים בצורה משמעותית על זיהום האוויר בערים הוא פליטות הרכבים.במקביל לפיתוח טכנולוגיות להפחתת זיהום האגזוזים, מקדמים במדינות רבות אלטרנטיבות לתחבורה ממונעת הכוללת גם תחבורת אופניים.

בנספח א' המצורף, תמצית מחקר שיזמה פדרציית הרוכבים האירופאית (ECF)   בה חברה 'ישראל בשביל אופניים על השפעות תחבורת  האופניים  העירונית על איכות האוויר. מתוצאות המחקר עולה כי ב 4 ערים ארופאיות שונות (לונדון, סביליה, נאנט, סלוניקי ואנטרוופ) האסטרטגיות השונות לעידוד השימוש באופניים, תרמו לגידול בנסועת האופניים ולשיפור איכות האויר.ולכן, אנחנו ממליצים להוסיף לטיוטת תוכנית הפעולה צעדים שיעודדו את היוממות באופניים, בינהם:

1.1 אימוץ תוכנית האב לשבילי אופנים במטרופולין חיפה שהוכנה ב 2008 עבור יפה נוף, בדומה לתוכנית המטרופולינית הקיימת בגוש דן. תוכנית האב המוצעת בחיפה מייצרת רשת שבילי אופניים בין המורדים העירוניים הכוללים איזורי תעסוקה, לימודים, מסחר וכדומה. 

הגדרת  לוחות זמנים ותקציב ליישום תוכנית האב בחומש הקרוב

הטמעה בתוכניות קיימות הסדרים לתנועת אופניים.

אימוץ  תקן החניה לאופניים הקים בתקן לבניה ירוקה או בתקן הארצי המוצע, שאושר לאחרונה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה.

אימוץ תקן למקלחות במקומות עבודה המבוסס על התקן לבניה ירוקה.

1.6 חיזוק הקישוריות בין האופניים לתחבורה הציבורית באמצעות הסדרת העלאת האופניים לכרמלית, לאוטובוסים העירוניים ולרכבל המתוכנן בדומה להסדרים הקיימים כבר היום באוטובוסים הבין עירוניים, ברכבת ישראל ובכרמלית

1.7הפעלת תוכניות התערבות לעידוד "תחבורה פעילה" (הליכה ורכיבה כאמצעי תחבורה) דוגמת "שבילים בטוחים לבתי הספר" או "רוכבים לעבודה"

שבילים בטוחים לבתי הספר

רוכבים לעבודה

נספח א' מתאר את השפעות רוכבי האופניים על איכות האוויר בסביבה האורבנית

אשמח לסייע בפרטים נוספים,

לירן דן

רכז חיפה והקריות בשביל אופניים

נייד 052-2669692 מייל liran@bike.org.il 

06/09/2015

bottom of page