top of page
image (7).png
image (8).png

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בלוגים חדשים

Design Sketch Desktop

הסדרה של קורקינטים שיתופיים גם בסיאטל

22.12.19

Design Sketch Desktop

חלקיקי זיהום אוויר קשורים לסרטן המוח לראשונה

2.12.19

Design Sketch Desktop

בסינגפור, תוכנית טרייד-אין של קורקינטים חשמליים במימון ממשלתי בהיקף $7 מיליון

17.11.19

Design Sketch Desktop

הצעות לשיפורים בממשק אופניים-רכבת

11.11.19

השפעות רוכבי האופניים על איכות האוויר בסביבה האורבנית


זוהר אלון

ערים המעודדות את תחבורת אופניים מצליחות להפחית משמעותית את זיהום  אוויר בערים. כך עולה ממחקר שיזמה פדרציית הרוכבים האירופאית (ECF)  בה חברה גם עמותת 'ישראל בשביל אופניים על השפעות תחבורת  האופניים  העירונית על איכות האוויר. מהמחקר שנערך במקביל בלונדון, סביליה,נ אנט, סלוניקי ואנטרוופ עולה כי האסטרטגיות השונות לעידוד השימוש באופניים, תרמו לגידול בנסועת האופניים ולשיפור איכות האויר.

בין האסטרטגיות שיושמו בערים: אינטגרציה בין אמצעי התחבורה השונים וחיזוק הקישוריות בין האופניים לתח"צ, פיתוח רשת שבילי אופניים ואזורי מיתון תנועה, אימוץ תקן חניה מופחת לרחבים באזורים מוטי תחבורה ציבורית ובאזורי מוכי זיהום אויר המגובה בתקן חניה לאופניים, הפעלת תכניות התערבות לעידוד הרכיבה והפעלת פרויקטים עירונייםלהשכרת אופניים.

בכל הערים למעט  סלוניקי נרשמה ירידה משמעותית ברמות זיהום האוויר (BC ,Pm2 ,No2 )

במחקר נבדקו 3 רמות  שונות של השפעת תחבורת  האופניים על העיר וההשפעתה על איכות האוויר :

עסקים כרגיל-  תסריט בו אין התערבות והשקעה בפיתוח וקידום יוממות אופנייםוהרוב המוחלט של הנסיעות נעשות באמצעות רכבים.

השקעה ממוצעת בקידום תחבורת אופניים" ("Typical Cycling Investment") – תסריט על פיו ההשקעה בקידום תחבורת אופנייםקיימת אך לא בצורה משמעותית.  תשתיות אופניימיותמוטמעות במסגרת תכנון חדש  וכו').

העדפה לתחבורה ציבורית, תחבורת אופניים והליכה ברגל. ישום Car Free Zones במרכז העיר בהם אסורה כניסת רחובות ועוד.

המלצות ECF לצמצום זיהום האוויר העירוני כוללת 3 שלבים:

1. צמצום- באמצעות תכנון עירוני יעיל, צמצום הצורך בנסיעות ובשינוע סחורות ושירותים, שיפור הקישוריות, שיפור דרכי התקשורת,  ניהול חכם של צורכי הציבור.

2. שינוי- קידום אלטרנטיבות יעילות ושאינן מזהמות לשינוע אנשים וסחורות: הליכה, רכיבה,תחבורה ציבורית, (*לדוגמא:דוורים המשתמשים באופניים חשמליים, חברות שליחויות המשתמשות בתלת אופן חשמליים במקום במשאיות וכו')

3. שיפור-  אימוץ אסטרטגיה הוליסטית  לצמצום זיהום אוויר  ברמה מטרופולינית הכוללת, בין השאר פיתוח תשתיות לרכיבה על אופניים. פיתו חניוני אופניים, הפעלת אגרות גודש והגדלת המיסוי על רכבים מזהמים. סגירת איזורים לתנועת רכבים פרטיים ועוד.

*כאשר רשויות דנות בנושא זיהום האוויר וצמצום כמות הרכבים הפרטיים הן חייבות לקחת בחשבון: יותר רוכבים= פחות זיהום אוויר, צמצום עלויות ושיפור בנגישות וביעילות של התחבורה

למידע נוסף

http://www.ecf.com/wp-content/uploads/150119-Cycling-and-Urban-Air-Quality-A-study-of-European-Experiences_web.pdf

http://www.scientificintegrityinstitute.org/Hall111308.pdf  

http://www.cleanair-europe.org/fileadmin/user_upload/Europeanbikingcities/European_Biking_Cities_-_Good_practices_on_cycling_promotion_from_six_pioneering_European_cities.pdf

יום הכיפורים הישראלי: הזדמנות לחשבון נפש על סביבה ומרחב ציבורי

01/09/2015

bottom of page