image (7).png
image (8).png

בלוגים חדשים

הסדרה של קורקינטים שיתופיים גם בסיאטל

Design Sketch Desktop

חלקיקי זיהום אוויר קשורים לסרטן המוח לראשונה

Design Sketch Desktop

בסינגפור, תוכנית טרייד-אין של קורקינטים חשמליים במימון ממשלתי בהיקף $7 מיליון

Design Sketch Desktop

הצעות לשיפורים בממשק אופניים-רכבת

Design Sketch Desktop

ניו יורק משנה מדיניות ומאפשרת רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים

📷

במדינת ניו יורק שינו את המדיניות האוסרת פעילות של קורקינטים ואופניים חשמליים בשטחה.

המשמעות: כל עירייה תוכל להחליט אם לאפשר רכיבה על קורקינטים ואופניים חשמליים או לאסור.

חברות שיתוף ידרשו לקבל היתר מהעיריות, כתנאי לפעילות בשטחן.

קטגוריות: אופניים חשמליים אופניים וקורקינטים שיתופיים

1.1.2019