top of page
image (7).png
image (8).png

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בלוגים חדשים

Design Sketch Desktop

הסדרה של קורקינטים שיתופיים גם בסיאטל

22.12.19

Design Sketch Desktop

חלקיקי זיהום אוויר קשורים לסרטן המוח לראשונה

2.12.19

Design Sketch Desktop

בסינגפור, תוכנית טרייד-אין של קורקינטים חשמליים במימון ממשלתי בהיקף $7 מיליון

17.11.19

Design Sketch Desktop

הצעות לשיפורים בממשק אופניים-רכבת

11.11.19

שבילי אופניים לאורך כבישים בין עירוניים - תוכנית מתאר ארצית


במטרה להגביר את בטיחות הרוכבים לאורך הכבישים הבין עירוניים, אנחנו פועלים באסטרטגיות שונות. תכנון היא אחת מהן. כך, חברי צוות התכנון של העמותה היו שותפים לגיבוש ההנחיות לתכנון שבילי אופנים לאורך כבישים בין עירוניים, בצוות אותו הובילו לנתיבי ישראל (אז מע"צ) ומשרד התחבורה, בהמלצות  לתוכנית אב לשבילי אופניים לאורך כבישים בין עירוניים, אותם העברנו לנתיבי ישראל ובהכנסת אג'נדה אופניימית לתוכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית - תמ"א 42.  תמ"א 42 אמורה לכלול את שכבת מסילות הברזל ושכבת הכבישים הבין עירוניים - שתהיה רלוונטית עד 2040.במסגרת הפעילות שלנו מול המועצה הארצית לתכנון ובניה, צורפנו לצוות מצומצם שגיבש את שכבת האופניים של תמ"א 42. צוות האופניים התייחס לתמ"א 42 בשני אופניים:


א. הגדרנו נספח איזורי רכיבה המתייחס לצפון הארץ, דרומה ומרכזה. בבחירת האיזורים הקדשנו מחשבה למסלולים הפופולארים כיום, למתן מענה לרוכבים בכל הארץ והמציעים מגוון של מסלולים (במחינת קושי, טופוגרפיה וכו') והמייצרים מסלולים טבעתיים המשבצות הירוקות במפה.

ב. התייחסנו לתמ"א תוכנית בהררכיה העליונה המחייבת את כל התוכניות שמתחתיה. כך, הכבישים הבין עירוניים הנמצאים  בתוך איזורים שהגדרנו כאיזורי רכיבה  (לצורך הדוגמא - המשולש והמרובע שבאיזור לטרון וגם איזורי תעסוקה, תחנות רכבת) והמובילים אליהם (במרחק של עד 7 ק"מ)  יכללו פתרונות הנדסיים בטוחים לרוכבי האופניים.


צוות האופניים  סיים את עבודתו ב 2012. ההמלצות הוצגו למקבלי החלטות ברמות שונות ויוצגו שוב לולנתע ולמועצה הארצית לתכנון ובניה, בחודשים הקרובים (מאי 2019 ואילך). מוזמנים להתייחס לתסריט המגדיר איזורי רכיבה, ולהתייחסויות לנושא האופנים בתמ"א בקובץ ההוראות

לקובץ ההוראות המלא

להתייחסויות לרוכבי אופניים בקובץ ההוראות

קישור למפה תמ"א 42

קטגוריות: שבילי אופניים תוכנית מתאר

23/05/2019

bottom of page