top of page
image (7).png
image (8).png

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בלוגים חדשים

Design Sketch Desktop

הסדרה של קורקינטים שיתופיים גם בסיאטל

22.12.19

Design Sketch Desktop

חלקיקי זיהום אוויר קשורים לסרטן המוח לראשונה

2.12.19

Design Sketch Desktop

בסינגפור, תוכנית טרייד-אין של קורקינטים חשמליים במימון ממשלתי בהיקף $7 מיליון

17.11.19

Design Sketch Desktop

הצעות לשיפורים בממשק אופניים-רכבת

11.11.19

תכנית מתאר מקומית באר שבע 2030

ב 12.4.19 הופקדה תוכנית המתאר של העיר באר שבע.

התוכנית מתווה את מדיניות התכנון העירונית, ובכלל זה רשת הכבישים ושבילי האופניים ותשליך על התכנון העירוני בעשרות שנים הבאות.

מרגע ההפקדה יש לציבור 60 יום להגיב לתכנון באמצעות התנגדויות, ונשמח לתובנות שלכם.


הערות שלנו לנספח התנועה:

1.במיוחד בבאר שבע דרושה הצללה לאורך שבילי האופניים. יש להוסיף הוראה מנחה לשתול עצים לאורך השבילים.

2. יש להוסיף הוראות המחייבות מקומות חניה לאופניים באזורי תעסוקה, מוגנים מתנועת עוברים ושווים (החמרה מתקן החניה הארצי).

3. יש להוסיף הוראות מחייבות למקלחות לרוכבים באזורי תעסוקה.

4. מאחר וההנחיות המעודכנות לתכנון שבילי אופניים כוללות פתרונות מצומצמים לחציית צמתים, בהשוואה לקבצי הנחיות ממדינות אחרות. מאחר וההסדרים שנבחרו בהנחיות עובדים טוב יותר עם שבילי אופניים חד סיטריים יש לחדד ולהנחות את המתכננים מתי לבחור בשבילי אופניים חד סיטריים (אחד בכל צד של הרחוב) ומתי נכון לבחור שביל דו סיטרי.

5. יש לתקן את ההנחיה ל"הפרדה מקסימלית בין תנועת האופניים והתנועה האחרת, הן של כלי רכב והן של הולכי רגל". כלומר, כן, יש לייצר הפרדה מהולכי הרגל, אבל ההפרדה מרכבים נגזרת מכמות המכוניות ומהירותן. יש רחובות בהם נכון לשלב את התנועות. העיר העתיקה למשל, היא איזור ממותן תנועה המתאים ברובו לרכיבת אופניים ואין מקום (וצורך) בשביל אופניים מופרד על הכביש.

ולכן, יש להגדיר בנספח עדיפות גם לתחבורת אופניים בעיר העתיקה, בנוסף לעדיפות לתחבורה ציבורית

6. יש לתקן את ההנחיה לשמר לצורך שבילי/נתיבי אופניים רוחב של 3-2 מ'. יש רחובות בהם הפתרון הוא תנועה משולבת עם רכבים, רחובות שיקבלו פתרון של נתיב/שביל בודד ברוחב 1.5 מ' (ופתרון נגדי בפתרון מקביל (בסגנון שנקין-ת"א, נוסח ריינס תל אביב).


7. יש להשלים את החורים ברשת השבילים (רמות), ולחבר גם שכונות ומוקדים שלא קיימים (מחנה נתן כדוגמא).

8. יש להוסיף שבילי אופניים בשדרות רגר גם בצד המערבי, ולא רק בצד המזרחי. מקום לשביל (זכות דרך) יש בשפע. גם צורך.

9. רחובות בטבעת היהלום (רגר לדוגמא) שרוחבם 55 מ'(!) צריכים לקבל שבילי אופניים משני צידהם ולא רק מצד אחד.


מתוך נספח התחבורה:

חתכים טיפוסיים לרוחב

טבעת היהלום מרבית הפעילות העירונית והאזורית מתנהלת סביב מספר צירי מפתח שהיו בעבר דרכים ארציות וכיום בעומק הרצף העירוני והם: שדרות יצחק רגר, אליהו נאוי, טוביהו, דוד חכם, ג'ו אלון, יגאל אלון והטבעת המקיפה את מתחם 1"( היהלום"(, והכוללת את שז"ר, רגר, אליהו נאוי ודוד חכם. בצירים אלו נמצאים כמעט כל התפקודים הראשיים שאינם מגורים ועל כן הם מחוללי הנסיעות העיקריים.


התכנית מציעה לנצל חלק מצירי תנועה אלה וליצור רחובות מוטי תח"צ והולכי-רגל עם חזיתות נגישות, במקום הדרכים הקיימות אשר נותנות דגש לזרימת התנועה המוטורית בלבד. לפיכך מוצע ליצור ברחובות אלה חתך אשר יתן דגש לתנועת הולכי רגל, אופניים ותחבורה ציבורית.


התרשים להלן מציג הדמיה של שד' יצחק רגר, בקטע המשיק למרכז האזרחי, מוצע חתך ובו מסלול עדיפות לתחבורה ציבורית משוכללת עם 2 נתיבים. לצדו, שני נתיבים לכל צד לתחבורה פרטית. מדרכות רחבות ומוצלות ובהם גם שבילי אופניים משלימים את החתך ל-40 מ'. זכות הדרך הקיימת היא 55 מ' אך אין צורך לנצל את כולה לתנועה מוטורית.


תרשים 3 :חתכים טיפוסיים מנחים, של רחוב בטבעת היהלום

תרשים 4 :חתכים טיפוסיים לדוגמא של רחוב מאסף

הנחיות בנושא תנועה לא מוטורית: שבילי אופניים ומדרכות

באופן דומה לכל רשת תחבורה, קיימת חשיבות רבה ליצירת רצף תנועתי לרוכבי האופניים ולהולכי הרגל, דהיינו, רשת ללא קטעים "'ריקים". שמירה על רציפות הרשת חשובה במיוחד תכנית מתאר באר שבע / עיקרי מדיניות- תחבורה 11 לתנועת הולכי הרגל ורוכבי האופניים, בשל רגישותם הגבוהה למאמץ הכרוך בהארכת הנסיעה, מטרדים, מכשולים וסכנות בטיחותיות הכרוכות באי- רציפות הדרך.


רשת שבילים לרוכבי אופניים

רשת שבילי האופניים המוצעת בתכנית המתאר כוללת שילוב של מסלולי אופניים לתנועה שגרתית של יוממים וכן לפעילות ספורט ונופש של התושבים, ומסתמכת ברובה על עבודה שנעשתה ע"י צוות תכנית אב לתחבורה באר שבע עבור העירייה. פיתוח הרשת נעשה על פי הנחיות משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, תוך הקפדה על המרכיבים הבאים:


- יצירת מסלולי אופניים "שלמים", כך שהרוכב יוכל לבצע את כל מסלול נסיעתו באמצעי זה.

- שילוב חניית אופניים בסמוך למסוף האוטובוסים המרכזי ותחנות הרכבת, על מנת לאפשר פעילות מסוג של "רכב וסע" בדומה ל"חנה וסע" של הרכב הפרטי.

- הפרדה מקסימלית בין תנועת האופניים והתנועה האחרת, הן של כלי רכב והן של הולכי רגל, במגמה להפחית למינימום את הסיכון שברכיבה על אופניים.

- תכנית הכוללת שביל אופניים המסומן במסמכי תכנית זו, או גובלת בו, תכלול הוראות המבטיחות שמירתו.

- רוחב הרצועה שיש לשמר לצורך שבילי/נתיבי אופניים יהיה 3-2 מ'.

- שבילי האופניים יקושרו למסופי התחבורה, לתחנות אוטובוס, לשכונות מגורים, למוסדות ציבור וחינוך ולשטחים הפתוחים העוטפים את העיר.

- רצועות אופניים יוקמו בהתאם להנחיות משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות, הבטיחות בדרכים ונספח התחבורה.


תוכנית המתאר תאפשר לתקן את המצב הקיים של עיר סטודנטיאלית, שבה אין רשת שבילים רציפה, אלא רסיסים של שבילים שאינם מתחברים האחד לשני, ולא מובילים משום מקום לשום מקום


קטגוריות: תוכנית מתאר מדיניות עירונית שבילי אופניים

1.1.2019

bottom of page