top of page

רוכבים בטוח

image (77).png

בנק מזרחי טפחות, מס' סניף 723 , מס' חשבון 137598

לתרומה בהעברה בנקאית

שימו לב 3.png
שימו לב 4.png
שימו לב 5.png
שמרו מרחק 3.png

רוכבי אופניים נחשבים למשתמשי דרך פגיעים, ותאונת דרכים בה מעורב רוכב אופניים עלולה להסתיים לא רק בקימוט של הטמבון.

 

ישראל בשביל אופניים פועלת "להפוך את ישראל להולנד או לדנמרק", לפחות ככל שזה נוגע לתשתיות אופניים.

זוהי לא משימה פשוטה, והיא דורשת זמן ומשאבים רבים. להפוך את הישראלים להולנדים (או דנים) ככל שזה נוגע להתייחסותם לרוכבי האופניים, זה אתגר גדול עוד יותר...

 

צוות רוכבים בטוח פעל לשדרוג השוליים ב"משולש" וב"מרובע" באיזור לטרון, המשרתים אלפי רוכבי כביש והצליח לשנות את ההחלטה המבטלת את השוליים לרכיבה במסגרת הרחבת כביש 38 (שער הגיא-בית שמש). הצוות יצר פיילוט של איזורי רכיבה ביחד עם משטרת ישראל באיזור לטרון, הגיע להסכמה עם מע"צ-נתיבי ישראל שבימי שישי יופיע על השלטים האלקטרונים המוצבים לאורך הכבישים הבין עירוניים, כיתוב המתריע בפני הנהגים על נוכחות של רוכבי אופניים.

 

נציגי העמותה היו שותפים לגיבוש הנחיות לתכנון שבילי אופניים לאורך כבישים בין עירוניים (במסגרת צוות שהובל על ידי משרד התחבורה ומע"צ) ובתהליך מול מע"צ העביר תעדוף של 1,000 ק"מ של כבישים בין עירוניים בהם יש להסדיר /לתחזק תשתיות לרוכבי אופניים.

נציגי הצוות היו שותפים לגיבוש שכבת אופניים בתוכנית האב הארצית לתחבורה יבשתית (תמ"א 42) המסדירה איזורי רכיבה, בכל הארץ ומנחה תוכניות בהררכיה נמוכה יותר, להסדיר שבילי אופניים המזינים איזורי תעסוקה, תחנות רכבת, המחברים בין איזורים המרושתים בשבילי אופניים ועוד.

 

קישור למפה המציגה את איזורי הרכיבה המוצעים במסגרת תמ"א 42

תוכנית העבודה של  פרויקט 'רוכבים בטוח' לשנת 2019 כוללת:

קידום הצעת חוק להגברת בטיחות הרוכבים (כולל שמירת מרחק מינימלי של 1-1.5 מ' מרוכבים).

קידום חזון 0 הרוגים בתאונות דרכים

קידום הצעת חוק המחייבת רשויות לפתח שבילי אופניים בטוחים. להצעת חוק זו רתמנו בשנת 2013, 61 חברי כנסת יוזמים ומאז אנחנו פועלים מול התנגדויותשונות במשרדי הממשלה. לנוסח הצעת החוק ולרשימת היוזמים.

העלאת קמפיין שמטרתו הגברת מודעות הנהגים לנוכחות הרוכבים.

יצירת אוטסטרדות אופניים - החוצות ערים שכנות, 

ביטול התקנות החדשות המחייבות חציית צמתים בהליכה (!!??)

ביטול הצעות חוק המחייבות רוכבים ללבוש אפודים זוהרים / לחבוש קסדות זוהרות.

פרסום מסקנות והמלצות משטרת ישראל מחקירת תאונות בהן מעורבות רוכבים, כך שניתן יהיה לצמצם את הסיכון לתאונה דומה בעתיד.

 

בנוסף, הקמפיינים המתמשכים:

קידום תכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית הכוללת "מרובעים" ו"משולשים" גם בצפון ובדרום.

מימוש תוכנית מטרופולינית לאופניים.

פעילות מול  נתיבי ישראל לשיפור התשתית לאורך הכבישים הבין עירוניים

דיוק האכיפה כך שתגן על כלל משתמשי הדרך בינהם רוכבי אופניים והולכי רגל

 

למצגת רוכבים בטוח

להצטרפות ולתרומה לקמפיין רוכבים בטוח: office@bike.org.il

bottom of page