הדמיות ראש העין

רחוב מנחם בגין

מצב קיים / ההצעה שלנו