כנס רוכבים בטוח  13.2.19

60721.png

מצגת אינג' קובי קרני

60721.png

מצגת דר אבנר רשף

60721.png

מצגת משה קפלן משטרה

60721.png

ישראל בשביל אופניים רוכבים בטוח