top of page

כנס TAIEX

ב 5-6 בינואר 2016, השתתפנו בסדנה שהיינו חלק מועדת ההיגוי שלה שעסקה בנושא תכנון והסדרה של תשתיות לרכיבת אופניים.

 

הסדנה אורגנה על ידי יחידת המדען הראשי במשרד התחבורה בשיתוף תכנית של האיחוד האירופי (TAIEX) והתקיימה בתל אביב. הסדנה עסקה בתכנון והסדרה של תשתית לרכיבה על אופניים ככלי תחבורה שנועד לשרת יוממים.


 בסדנה  השתתפו 3 מומחים מצרפת, גרמניה ופינלנד ומעל 60 משתתפים ישראלים בינהם מנכ"ל משרד התחבורה ועובדי המשרד, המדען הראשי של המשרד וחוקרים מהיחידה, נציגים מאגף התקציבים, סגני ערים,  מתכננים מעיריות וממשרדים פרטיים וגם עמרי שפר, אירה לוברסקי ויותם אביזוהר מישראל בשביל אופניים.

קבצים PDF

bottom of page