שקיפות ארגונית

תעודה לרישום עמותה

אישור רישום במס ערך מוסף

תקנון העמותה

דוחות שנתיים

דוח כספי לשנת 2018

דוח כספי לשנת 2017

דוח כספי לשנת 2016