שקיפות ארגונית

בדף זה תמצאו מסמכי ניהול תקין של העמותה, הכוללים: אישור ניהול תקין, דוחות כספיים, דוחות מילוליים, את תקנון העמותה וכו׳.

אישור הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף עד 12.17

אישור לצורך ניכוי מס במקור 2017/18

אישור ניהול ספרים 2017

אישור ניהול תקין 2017

תעודה לרישום עמותה

אישור רישום במס ערך מוסף

תקנון העמותה

דוחות שנתיים

מקבלי השכר הגבוה לשנת 2015

מקבלי השכר הגבוה לשנת 2014

מקבלי השכר הגבוה לשנת 2013

מקבלי השכר הגבוה לשנת 2011

מקבלי השכר הגבוה לשנת 2010

מקבלי השכר הגבוה לשנת 2009

דוח כספי לשנת 2014

דוח כספי לשנת 2013

דוח כספי לשנת 2015

דוח כספי לשנת 2012

דוח כספי לשנת 2011

דוח כספי לשנת 2010

דוח כספי לשנת 2009

דוח כספי לשנת 2008

דוח מילולי לשנת 2015

דוח מילולי לשנת 2014

דוח מילולי לשנת 2008

דוח מילולי לשנת 2012

דוח מילולי לשנת 2011