שקיפות ארגונית

60721.png

תעודה לרישום עמותה

60721.png

אישור רישום במס ערך מוסף

60721.png

תקנון העמותה

דוחות שנתיים

60721.png

דוח כספי לשנת 2019

60721.png

דוח כספי לשנת 2018

60721.png

דוח כספי לשנת 2017

60721.png

דוח כספי לשנת 2016